Miljö

Hagainitiativet: Sveriges nya klimatmål – ett stort steg i rätt riktning

Idag röstar riksdagen om regeringens förslag till klimatpolitiskt ramverk och klimatmål för Sverige. Målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Hagainitiativet ställer sig bakom ramverket, som har potential att stimulera en snabbare klimatomställning och stärka svenska företags konkurrenskraft. Delar av det

[ Läs mer ]

Jordens Vänner: Vem borde får Svenska Greenwashpriset?

Svenska Greenwashpriset delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket till företag, organisationer och makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och/eller annan kommunikation. Läs mer om greenwash här. Nu kan du rösta på den som du tycker ska vinna Svenska Greenwashpriset 2017! De fyra slutfinalister som går att

[ Läs mer ]

18 000 svenskar har kollat sina utsläpp med nya Klimatkalkylatorn

Inför årets Earth Hour lanserade Stockholm Environment Institute tillsammans med Världsnaturfonden WWF en mobilanpassad klimatkalkylator. Intresset är stort – på en dryg vecka har fler än 18 000 svenskar använt kalkylatorn för att kolla sina klimatutsläpp. Enligt WWF:s senaste Living Planet Report lever svensken som om hen hade 4,2 jordklot till sitt förfogande. Den genomsnittlige svenskens livsstil är alltså

[ Läs mer ]

Ny Sifo-undersökning – Klimatbarometern 2017 Klimatet viktigaste samhällsfrågan för unga

Klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag för unga mellan 16-25 år. Sex av tio tänker på klimatförändringen minst en gång i veckan och oroar sig över klimatets påverkan på framtiden. För befolkningen i sin helhet är andelen strax under hälften. Var femte ung kvinna är vegetarian av klimatskäl. Det visar Klimatbarometern 2017 som gjorts av Sifo

[ Läs mer ]

Klimat-rättegång mot norska staten får klartecken

Norsk domstol meddelade på tisdagen att de tar upp Greenpeace och Natur och Ungdoms stämning av den norska staten, för att de tillåter ny oljeborrning i Arktis. Rättegången startar 13 november och beräknas pågå i två veckor. Det blir första gången som rätten prövar paragraf 112 av Norges grundlag, som säger att myndigheter ska värna

[ Läs mer ]

WWF: Handlingsplanen för regeringens livsmedelsstrategi – otillräcklig med ett fåtal guldkorn

Den 30 januari presenterade regeringen sin livsmedelsstrategi. Idag har tillhörande handlingsplan släppts. WWF ser ett fåtal guldkorn, men är i stort besvikna på att tydliga åtgärder saknas för att nå en mer hållbar matproduktion och konsumtion i Sverige. Regeringen meddelar att en miljard avsätts till åtgärder och uppdrag som ska stärka den svenska matproduktionen fram

[ Läs mer ]

Hagainitiativets nätverk går längre än regeringen – mot fossilfritt år 2030

Fjorton stora företag, som ingår i Hagainitiativet, har beslutat att vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030. De nya målen innebär att företagen i initiativet kommer att nå nollutsläpp 15 år tidigare än vad som anges i regeringens klimatmål. Ambitionen är att visa att svenska företag kan minska klimatpåverkan med ökad lönsamhet och samtidigt

[ Läs mer ]

Du har nog sett bilden, här är vad Regeringen skrev under

Regeringen beslutade förra veckan om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Bilden på Isabella Lövin och medarbetare blev en global succé. Här är vad lagen handlar om. Det klimatpolitiskt ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd och

[ Läs mer ]