Global Agenda

Global Agenda är en podcast i 17 avsnitt som handlar om de globala mål som FN har gett världen i uppdrag att lösa till 2030. Avsnitten släpps varje onsdag under våren och fokuserar på vart och ett av de olika målen. Vi kommer även att publicera nyheter om målen, länkar till bra organisationer och inspiration för dig som vill göra något för samhället.

Global Agenda S01E05: Om målet att alla är lika mycket värda

En av världens stora mysterier är varför det inte är jämställt mellan kvinnor och män. Att människor fortfarande delas in i olika fack som påverkar livskvalité, inkomst och möjligheter är nog den enskilt största utmaningen samhället har. Globala mål nummer fem handlar om att avskaffa diskriminering, motverka våld och göra det möjligt för alla kvinnor

[ Läs mer ]

Global Agenda S01E03: Om målet att ingen ska behöva dö på grund av något som går att förebygga

Global Agenda avsnitt tre handlar om att nå en värld där ingen ska behöva lita eller dö på grund av något som går att förebygga. Jag pratar i det här avsnittet med Tobias Alfvén, barnläkare och forskare i global hälsa vid Karolinska Insitutet, han är också ordförande för Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa. Han

[ Läs mer ]