Under Almedalsveckan startade vi vår ungdomssektion, #vistårinteut UNG och den 11-13 augusti startar Grästorp den första lokala #vistårinteut UNG! 

Syftet med #vistårinteut UNG är att arbeta opinionsbildande för ensamkommande barn och unga genom att bygga relationer och skapa nätverk. Alla ungdomar är välkomna, oavsett härkomst, religion, kön, sexuell läggning eller etnicitet. I samband med detta lanserade vi även kampanjen Utvisa inte min kompis. 

#vistårinteut UNG Grästorp ska bli en mötesplats för svenska ungdomar och ungdomar från andra länder. Man ska bjuda in till möten med lokala politiker, företagare, församlingar, Migrationsverket, Länsstyrelsen med flera för att prata om konstruktiva lösningar för och inkludering av ensamkommande ungdomar.

Kampanjen Utvisa inte min kompis fortsätter i Grästorp och tydliggörs genom att svenska och ensamkommande ungdomar kämpar tillsammans.
Ahmad Rahimi och Albin Blomster är två av de ungdomar som kommer att delta i uppstarten av lokalgruppen. Ahmad och Albin är i år mottagare av Raoul Wallenberg Academys pris Ungt Kurage. Prisceremonin äger rum i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti. 

Facebook-kommentarer

Skriv en kommentar