Klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag för unga mellan 16-25 år. Sex av tio tänker på klimatförändringen minst en gång i veckan och oroar sig över klimatets påverkan på framtiden. För befolkningen i sin helhet är andelen strax under hälften. Var femte ung kvinna är vegetarian av klimatskäl. Det visar Klimatbarometern 2017 som gjorts av Sifo på uppdrag av WWF.

Medan ”klimatförändringarna” ligger i topp som den samhällsfråga de unga (16-25 år) uppger att de oroar sig mest för, har den gått ned till tredje plats för hela befolkningen. Oro för ”militära konflikter och krig” samt ”terrorism” kommer på första och andra plats. Nästan hälften av alla svenskar (16-79 år) oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka framtiden (47 procent).

– Det känns hoppfullt att just de unga är på rätt spår. Om vi ska vi nå klimatmålen globalt måste koldioxidutsläppen plana ut före 2020 för att därefter halveras ungefär vart tionde år. Svenskarna har bland de största fotavtrycken i världen och släpper ut elva ton växthusgaser per år och person. Inför klimatmanifestationen Earth Hour 25 mars uppmanar vi beslutsfattarna att agera kraftfullt i omställningen mot det fossilfria samhället, så att vi kan börja leva inom ramarna för en planet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Just nu pekar flera trender åt fel håll. Både flygresorna och köttkonsumtionen ökar. I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 planeter till vårt förfogande.

– Det är inte konstigt att vi unga bryr oss mer om klimatförändringarna. De sker här och nu och vi måste göra något. Det är inte bara ökade koldioxidutsläpp som står på spel utan hela våra liv. I den här förändringen är det viktigare än någonsin att alla ungas röster får höras, säger Fanny Jönsson, kommunikatör på WWF Sweden Youth.

– Matsvinnet måste minska kraftigt och köttkonsumtionen i Sverige behöver halveras. Drar vi ner på konsumtionen mår vi också bättre och håller oss friskare, samtidigt som det är bättre för klimatet och miljön, säger Anna Richert, expert på hållbar mat på WWF.

En större andel av den yngre generationen är vegetarianer eller veganer – 13 procent jämfört med 7 procent för befolkningen som helhet. Var femte kvinna mellan 16–20 år (21 procent) äter inte kött. I gruppen män 50+ är siffran 3 procent.

Positiva tecken är ett växande intresse för delningsekonomin.  37 procent av 26-35-åringarna tror att de i högre utsträckning kommer att hyra, låna eller dela tjänster och prylar den närmaste 5-årsperioden.

–Särskilt den yngre halvan av befolkningen har en stor aptit på att pröva nya tjänster som bilpooler, hyrcyklar, kläduthyrnings- och musikdelningstjänster som minskar miljöpåverkan. Förhoppningsvis är det bara början på en positiv utveckling mot en mer hälsosam cirkulär ekonomi med mycket lägre utsläpp, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi och innovation på WWF.

Testa dig själv och dina utsläpp i nya Klimatkalkylatorn

Facebook-kommentarer

Skriv en kommentar