En av världens stora mysterier är varför det inte är jämställt mellan kvinnor och män. Att människor fortfarande delas in i olika fack som påverkar livskvalité, inkomst och möjligheter är nog den enskilt största utmaningen samhället har. Globala mål nummer fem handlar om att avskaffa diskriminering, motverka våld och göra det möjligt för alla kvinnor att nå sitt potential och påverka i samma utsträckning som män.

Potentialen för att göra världen bättre i och med ökad jämställdhet är i det närmaste obegränsad, fler i arbete, ökade inkomster, bättre utbildning för barnen och en positiv samhällsutveckling lokalt och globalt är bara några av de positiva förändringar som jämställdhet för med sig. Alla målen är viktigast, men om jag skulle välja ett mål att nå, skulle det vara detta.

I detta femte avsnitt av Global Agenda pratar jag med Marcia Munoz som jobbar på Röda Korsets Ungdomsförbund.

Facebook-kommentarer

Skriv en kommentar