Rädda Barnens stödlinje har under de senaste dagarna varit mycket hårt belastad, med många svåra samtal från barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd. Rädda Barnen uppmanar nu alla som har kontakt med ensamkommande asylsökande barn att vara extra uppmärksamma på deras behov av stöd.

Ökningen gäller framförallt personer med bakgrund i Afghanistan, som uttrycker stark oro för att bli skickade dit efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

– Vi brukar få en handfull samtal om dagen till stödlinjen, men under den här veckan har det eskalerat och vi har haft drygt 40 samtal vissa dagar. Det handlar om ungdomar som är oroliga för att deras kompisar funderar på att ta sitt liv, det handlar om att de känner någon som har tagit sitt liv, och i några fall är det ungdomar som ringer och funderar själva på att begå självmord, säger Ola Mattsson, programchef på Rädda Barnen

Av samtalen som kommer till Rädda Barnens stödlinje framgår också att det inte endast handlar om att man har fått avslag på en asylansökan. Det är ofta den sammantagna situationen och de utdragna handläggningstiderna som skapar en ångestfylld ovisshet.

Rädda Barnen har nu öppnat fler linjer och tar in fler samtalsstödjare för att kunna svara på fler samtal, men efterlyser också särskilda insatser från andra aktörer för att kunna ge stöd till fler.

– Det är uppenbart för oss att det finns en utbredd mycket allvarlig oro hos många just nu, och det krävs att alla som har kontakter med den här gruppen hjälper till så att de kan få stöd. Det rör sig om personal på boenden, om gode män, om anställda inom socialtjänsten och lärare. Alla måste vi vara lite extra uppmärksamma just nu, och själva söka hjälp om man behöver det, säger Ola Mattsson.

Rädda Barnens stödlinje för ensamkommande barn och unga har funnits sedan november 2015 och är ett samarbete mellan Arvsfonden, Ensamkommandes förbund och Rädda Barnen. Vi svarar på arabiska, dari, engelska eller svenska. Ring 0200–77 88 20 vardagar 15.00-18.00.

På Rädda Barnens hemsida finns också råd om hur man kan agera om någon i ens närhet är i behov av hjälp:
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn/

Andra sätt att få hjälp
Svenska kyrkan – jourhavande präst – erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att tala med. Nås via 112 – fråga efter jourhavande präst.
Vårdguiden – kan ge råd om vart man kan vända sig för att få hjälp lokalt, ring 1177

Facebook-kommentarer

Skriv en kommentar