Den 18 januari 2017 inviger SOS Barnbyar sin första operativa verksamhet i Sverige – ett professionellt mentorsprogram med syftet att stärka ungdomar. Målet med verksamheten är att ge verktyg till barn och unga i samhällsvård så att de själva kan skapa en plattform för ett självständigt, självförsörjande liv. Grundstenarna i mentorsprogrammet är lärande, nätverk, familjestärkande samt empowerment.

Verksamheten bygger på ett professionellt mentorsprogram med bas i SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen i nordöstra Göteborg. Målgruppen är unga ensamkommande barn med ebo-placering i åldrarna 14-21 år.

”Vi vill stötta de allra mest utsatta barnen – barn som växer upp utan förälders omvårdad och vi är otroligt glada över att Göteborgs Stad vill samverka med oss kring det, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar Sverige. ”Vår långa internationella erfarenhet av liknande arbete visar att SOS Barnbyars arbete har en positiv påverkan på barnens och ungdomarnas framtid och verkligen gör skillnad”, fortsätter hon.

Arbeta med de mest utsatta 
I samband med att SOS Barnbyar planerade verksamheten genomfördes en förstudie. Studien visade att det finns en särskilt utsatt grupp barn bland de ensamkommande barnen: barn och unga som är ebo placerade, det vill säga placerade hos anhöriga eller bekanta till familjen. Dessa ungdomar är därför den grupp som verksamheten initialt kommer att rikta sig till. Det familjestärkande arbetet riktar sig mot de familjer som de ensamkommande barnen lever hos. Verksamheten bygger helt på frivillighet.

Samarbete är nyckeln till framgång 

Anledningen till att Hammarkullen blev den plats som SOS Barnbyar först etablerar operativ verksamhet på, är att de blev kontaktade Elif Koman André, hållbarhetschef Göteborgs stad som förde SOS Barnbyar samman med Bostadsbolaget. Göteborgs stad och Bostadsbolaget hade sett behoven i Hammarkullen, som är ett av Göteborgs stads utvecklingsområden, och nu samverkar SOS Barnbyar tätt med sociala, offentliga och frivilliga instanser i området.

”Det är viktigt att stärka ungdomarnas möjligheter till utveckling och ett självständigt liv” säger Ali Moeeni, ordförande i stadsdelsnämnden i Angered. ”I framtidens Göteborg ska alla barn växa upp med möjligheter att förverkliga sina drömmar och vi ser samarbetet med SOS Barnbyar och verksamheten i Hammarkullen som en del av satsningen på ett Jämlikt Göteborg”, fortsätter han.

” Vi på Bostadsbolaget är stolta att kunna bidra med lokal till denna viktiga samhällsinsats. Det är en viktig verksamhet för området och för Göteborg”, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.

Facebook-kommentarer

Skriv en kommentar